Diàlegs

Aquest mòdul proporciona un mètode senzill de comunicación entre parelles d'usuaris. Un professor pot obrir un diàleg amb un estudiant i (opcionalment) un estudiant pot obrir un diàleg amb un professor, i (opcionalment) un estudiant pot obrir un diàleg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar simultàniament en diversos diàlegs.

Un diàleg pot tenir un nombre il·limitat d'entrades. Normalment la "conversa" pren la forma d'una sèrie de rèpliques successives, però aquest format no és obligatori i cada part pot intervenir quan vulgui.

Tots dos participants poden tancar el diàleg en qualsevol moment. Els diàlegs tancats no es poden tornar a obrir. Tanmateix, els participants poden veure el diàleg mentre segueixi existint...

...El mòdul suprimeix els diàlegs tancats i totes les seves entrades després d'un cert temps. Aquest temps es defineix aquí quan es crea el diàleg.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English