Numeració de capítols

Hi ha uns quants tipus de numeració predefinits:

Cap - als títols de capítols i subcapítols no se'ls aplica format; useu-lo si voleu definir estils de numeració especials, com ara lletres: en aquest cas, en el títol del capítol escriviu: "A. Primer capítol", "A.1. Un subcapítol",...

Nombres - els capítols i subcapítols es numeren (1, 1.1, 1.2, 2, ...)

Pics - els subcapítols s'indenten i es mostren amb pics.

Indentats - els subcapítols s'indenten.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English