Preguntes Més Freqüents sobre els Llibres

Per què només dos nivells?
Dos nivells acostuma a ser suficient per la majoria de llibres; tres nivells conduirien a documents amb una estructura pobra. El mòdul de llibres està dissenyat per a crear materials d'estudi multipàgina curts. Per a documents més llargs és preferible emprar el format PDF. La manera més simple de crear PDF són les impressores virtuals (vegeu PDFCreator, PDFFactory, Adobe Acrobat, etc.). [N. del T.: A banda del mètode de les impressores virtuals, molts programes lliures (p.ex. OpenOffice) permeten exportar els documents directament a format PDF]

Els estudiants poden editar els llibres?
Només els professors poden crear i modificar els llibres. No tenim previst implementar la modificació de llibres per part d'estudiants, però algú podria crear quelcom semblant per a estudiants (portafoli?). La raó principal és la de mantenir el mòdul de Llibres el més senzill possible.

Com puc fer cerques dins dels llibres?
De moment només hi ha una manera: emprar les facilitats de cerca del navegador en una pàgina d'impressió. Les cerques globals només són possibles actualment als fòrums de Moodle. Estaria bé poder fer cerques globals en tots els recursos, llibres inclosos; algun voluntari?

Els meus títols no caben en una línia.
Mireu de reescriure els vostres títols o bé demaneu a l'administrador del lloc que un canvïi l'amplada de l'índex. Aquesta amplada és definida de forma global per a tots els llibres a la pàgina de configuració del mòdul.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English