Núria Camps
(N.Camps)

 Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

problema-solució

Aplicarem les diferents fases i parts del procés tecnològic en estructures i en el projecte tecnològic; utilitzantles eines informàtiques adients. Hem de ser capaços de fer un ús responsable dels materials i recursos.

Aquest curs permet entrar als usuaris visitants  Aquest curs requereix una clau d'inscripció