Curs Tecnologia Joan Ximinis
(Tecno - Ximinis)


En aquest curs podreu introduir-vos dins la temàtica de l'àrea de Tecnologia corresponent al curs de 2n d'ESO. El temari està desenvolupat seguint els Blocs tecnològics. Hi podreu trobar temes com:
- Energies.
- Plàstics.
- Metalls...

1