Instruments tecnologics_tati
(IT_Tati)


tecno4art
Tecnologia 2on ESO
La Tecnologia
és una característica pròpia de l'ésser humà consistent en la capacitat
d'aquest per construir, a partir de matèries primeres, una gran varietat
d'objectes, màquines i eines, així com el desenvolupament i perfecció en la
manera de fabricar-los i emprar-los amb vista a modificar favorablement
l'entorn o aconseguir una vida més segura.