Tecnologia 4rt ESO - UD Electrònica analògica
(Tecno 4rtESO)


UD ELECTRÒNICA ANALÒGICA

Programació de la UD d'Electrònica analògica, corresponent a la tecnologia de 4rt d'ESO.

Durant el seu desenvolupament, es donaran a conèixer, de forma elemental, els principals components emprats en l'entorn de l'electrònica analògica : resistors, condensadors, diodes, transistors,...