AFA_TEC 3r ESO
(AFA_TEC3R)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Pràctica de disseny d'una unitat didàctica, el projecte tecnològic, a través de la plataforma Moodle, dins d'una programació didàctica de Tecnologies de 3r d'ESO.

Creativitat


Aquest curs requereix una clau d'inscripció