Scorms remots de l'editorial Santillana
(Rscorm_Santillana)

 Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Aula virtual amb els SCORMS remots dels llibres digitals de SANTILLANA.Amitiki@ és l'entitat externa que ha adaptat aquest moodle.
logo-amitikia

Aquest curs permet entrar als usuaris visitants  Aquest curs requereix una clau d'inscripció