CFGM - Atenció sociosanitària. La intervenció educativa
(CFGM.1701.C05/0.09)

PAC 2: GRUP @MITIKIUS
L’APRENENTATGE BASAT EN ACTIVITATS COL·LABORATIVES VIRTUALS METIC-UOC
Wifred Jacquet
Marta Ollé
Marta Mas
Mireia Casajuana